...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިންދުފަރުވާ
ނ.
ހަކީމީ ފަރުވާއެއް.
މިއީ ފައިތިލައާއި އަތްތިލައާއި ބޮލުގެ ވަކި ތަންތަނަކަށް އޮބައިގެން ދޭ ފަރުވާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ