...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިރިކެކޭތަކެތި
ނ.
ވިރުވައިގެން އެއްޗެތި ހަދައިއުޅޭ މަޢުދަނީ ތަކެތި.
މިސާލު:
ރަން، ރިހި، ލޮއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްދާއުނދުން . މަޢުދަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ