...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިރުދު
ނ.
(1) އެކިދުވަސް ދުވަހު ކިޔަވަމުން ގެންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކިޔެވެލީގެ ބައިބައި.
(2) ކޮންމެ ދުވަހަކު އާދަކޮށް ކިޔަވާތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ