...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިކައިގަތުން
މ.
ދެއިނގިލިން ނުވަތަ ދެއިނގިލި ކުރިން ނުވަތަ ނިޔަފަތިން ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގައި ތަދުވާވަރަށް ކުއްލިއަކަށް ބާރަށް ހިފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮށުން . ތުކުލިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ