...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިކުން
މ.
(1) ބަދަލުގައި އަގެއް ލިބުމާއެކު އެކެއްގެ މިލްކިއްޔާތުން ކެނޑި އަނެކަކަށް ލިބުން.
(2) ވިނައިގަތުން.
(3) މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ދަރާފައިވުން.
(4) މީހަކު ހެދިހައިގޮތެއް ހެދިގެން އުޅުން.
(4) މަޖާޒު:
ހިތަށް ކުއްލިއަކަށް ފުންއަސަރެއް ކުރުން.
މިސާލު:
އޭނާގެ ރީތި އަޑުއިވުމުން ހީވީ ހިތުގައި ވިކާލިހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުންޗުކުލި . އުންޗުކުލިކެނޑުން . ދަތްވިކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ