...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިކެޓުކީޕަރު
ނ.
ކިރިކެޓް ކުޅޭއިރު ވިކެޓްގެ ފަހަތަށް ދާ ބޯޅަ ހިފާން ވިކެޓްގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ މީހާ.
މިއީ ހޮވާ ބައިގެ މީހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ