...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއަމަސް
ނ.
(ގ.ސ.) ކުރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ބޮލުގައި، ކުރުމަހާ ތަފާތު ގޮތެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިއަމަސްކަކިޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ