...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއަސް
އ.
ވިޔަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަހައްދަވާއަޅުން . ބާރަގަން . ބާލިޣުވުން . ކަންވެ ނަން ނުވިޔަސް ކަންނުވެ ނަންނުވާށެވެ . އެއްއަތްތެޅިޔަސްއަޑެއްނުކިޔާނެއެވެ. . ފޭހިއެރުވުން . ސީނުސަންފާކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ