...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއު
ނ.
(1) ދަނޑު.
(2) (ސ) ވިލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރު . ބޮޑުކުނާ . ކޭބަލް . އެކުވެނި . އޮށިމަގު . ވިއުން . ވެދުންފޭލި . ވޯކީޓޯކީ . މަޅިއެއްލުން . ފަތުކެއްކިއުއި . ދެޑަކެރުން . ގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ