...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއުން
މ.
(1) ފޭރާން ކުރުން.
(2) ކަށިން އެކިގޮތްގޮތަށް ގެތުން.
މިސާލު:
(ހ) ރޭނދާވިއުން.
(ށ) އިސްޓާކީނު ވިއުން.
(3) އެއްވަތު މަތީން އަނެއްވަތް ލައްވައިގެން ނުވަތަ އެކި ދުޅަދުޅައަށް ގަތާގެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮށިމަގު . ވިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ