...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްކުން
މ.
އަގެއްހުރި އެއްޗެއް ބަދަލުގައި އަގެއް ހިފުމާއިއެކު އަނެކެއްގެ އަމިއްލަ ކަން ކަނޑައި އަނެކަކަށް މިލްކު ކޮށްދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލަންކިޔުން . ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން . އަތުފަތުނޭޅުން . ވިއަފާރި . ވިއަފާރިކުރުން . ވިއްކައިލުން . ވިޔަފާރި . މަސްކެއްކުން . މުޢާމަލާތު . ފެންފުށްޓަށް މަހާނަގާ ވިއްކުން . ދަހިވިއްކުން . ގަނޑުކޮށްވިއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ