...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްދުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް ބާރުލިބޭނޭގޮތަށް އަނެކައްޗެއްގެ ކޮޅު އޭގައި ޖައްސައި ބާރުކުރުން.
(2) ކުއްލިކުއްލިއަށް އަރާ ރިހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްތެލިޖެހުން . މުޑިވިއްދުން . މުޑިފައިވިއްދުން . މުޑިޖެއްސުން . ދުއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ