...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސަ
ނ.
(ސ) އަވިހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ބުރުއަޅުވައިލުން . ފިނިފެންޖެހުން . ލަންކީ . ގޮތްވަށް އޮތް ބިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ