...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސާރަކޯޓް
ނ.
(1) ފެން ފުރޭނިގެން އެތެރެޔަށް ނުދާކަހަލަ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކޯޓް.
މިއީ، ވާރޭ ވެހޭއިރަށް ވާރެއިން ހިޔައުވުމަށްޓަކައި ލާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯޓެކެވެ.
(2) ވާރޭކޯޓްވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ