...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސާރަވިލާ
ނ.
ވާރެއާއި ވައި އެކުލެވިފައި ހުންނަ ވިލާ.
މިވިލާ ހުންނާނީ އެހެން ވިލައަށްވުރެ ކަޅުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅި . ވާރެއިވެލާ . ވާރޭވިލާ . ވިލާމަތީވިލާލުން . ފުސް . ދެފަށްދަނޑި . ގުގުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ