...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސާރަދުނި
ނ.
ވާރޭވެހޭ ވައްތަރަށް ދުނިޔެމަތި އޮންނަ ދުވަސްވަރަށް އިރު ހުންނަ ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތުގެ އުޑުމަތީން ފެންނަ ވޮއްޑުންޏެއްހެއް އޮންނަ ބުރުފަޅި.
މިއީ ފެން ތިކިތަކަށް އިރުގެ ދަޅައެޅިގެން ކުލަކުލައިގެ ފަށްތަކެއްގެ ސިފައިގައި ފެންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާރައިދުނި . ވާރޭދުނި . ފެންދުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ