...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސިވިހާލި
ނ.
ހާވިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާވިޔާ . ހާވިޔާވުން . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ބޮއްސުންލުން . ވިސްވިސްކެޑުން . ވިސްވިސްވުން . ދަތިވާކުރުން . ތަޅައިބުރުއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ