...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްޔާ
އ.
ސަބަބު ދެއްކުމަށްޓަކައި ދެބަހެއް ގުޅައިދޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އޭނާ ރުހެނީ ވިއްޔާ އަހަރެން އެގެއަށް ދާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަ . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . އެހެންފެހެނާ . އެލަކުނިއްޔާ . ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. . ވިއްޔާ . ވީއިރު . ފަހެނާ . ފެހޭ . ތިހެންފަހެނާ . ތެހެންފެހޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ