...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދާލުން
މ.
(1) އަލިކަން ފާޅުވެގެން ދިއުން.
(2) ވިއްސާރަ ވިލާގަނޑަކުން ކުއްލިއަކަށް އައްޔެއްވުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއްގައި ކުރިއަރައިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ