...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދި
ނ.
(1) ވިދުން، މި މަސްދަރުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
(2) (ޏ،ސ) ވިދުވަރު.
(3) ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުހިތި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިވިލޭރޭ . ނާބަ . ނިއާމަ . ނިފާސް . ނިޔާމަ . ރަސް . ރާޅުބާނި . ބަލިފޫޅު . ބަޑިބެރު . ބޮނބިފަޅީކެއްސުން . ބޮޑުތަދު . ބޮޑުޢީދު . ކިރިއްސުން . ކެށެގަނޑިތަދޮ . ކޮށީރިހުން . ކޯފާލެއްވުން . ކޯޓުވުން . އަބަ . އަވިރެނދު . އަވިދިނުން . އެކުއެކުގައި . މަހަށްއަތްއެޅުން . މަރާއިވިދިފައިވާކަމެއް . މުއާލާތްކެނޑުން . މުއާލާތްކުރުން . މެދުކަނޑައިލުން . މެދުކެނޑުން . ފަށްވުން . ފަށްފަށްވުން . ފުލުފުލުން . ދެނޯ . ދެމެހެއްޓުން . ތިންބަލިވުން . ތިންފަށްކުރުން . ތިންފަށްވަރި . ތިންފަށްވުން . ތިންތިންފަށްކުރުން . ސިލްސިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ