...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދު
ނ.
(1) ހޮރު.
(2) ފޫވެއްޓިފައިވާ ކުދި ތަންތަން.
(3) ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖެހުން . ނާށިގަނޑުކަނދި . ބިހިއެޅުން . ބިހިއޮޑި . ބެބުޅުން . ކަށިވިދިރި . ކަފިހިމަސް . ކުނޑިލުހި . ކުނޑިލުއްސި . އަތްކެނޑުން . އަލިތޮޅި . އާވިއެރުވުން . އިރުބަނުން . އުނިޔަ . ވައިވިދި . ވިނުން . ވިދާއެޅުން . ވިދި . ވިދިނައިށި . ވިދިރި . ވިދިފާން . ވިދިފެލަގަނޑަ . ވިދިތޮރުފުން . ވިދިޖެހުން . ވިދުހަން . ވިދުހަންޖެހުން . ވިދުރި . ވިދުކަނި . ވިދުތޮރުފުން . ވިދެވަރެ . ވިދެޖަހަންނު . މަސްމަތިބެލުން . މާގޯނި . މޮހޮރުވަޅު . ފާތިޙާދުވަސް . ފުށްލާނާށި . ފުއްލާނާށި . ފުއްލުން . ދަންބޮޑު . ދަތްވިދިރި . ދިހުން . ދޮވާ . ލޯވަޅު . ޒަބަރުޖުދުހިލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ