...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދުހަން
ނ.
ގަނޑުލާން ތޮރުފުމުގައި އެއްވަކަރު ގަނޑުގެ ވިދާ ދިމާވާ ގޮތަށް އަނެއް ވަކަރުގަނޑުގައި ވިދު އެޅުމަށް ޖަހާ ފާހަގަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ