...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދުން
މ.
(1) ވިއްސާރަޔާ ގުޅިގެން އުޑުމަތިން ކުއްލިއަކަށްވާ އަލިކަމެއް.
(2) ބެބުޅުން ހުރި އަލިކަމެއް.
(3) އިނގިލި، އަތް، ފައިފަދަ ތަންތާނގެ ކުރި ނުވަތަ ކޮޅު ތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ޖެހުން.
(4) ދަނޑިޔެއް ނުވަތަ ދަނޑިބުރިޔެއް ފަދަ އެއްޗެއްގެ ކޮޅު ވަކިގޮތަކަށް ތަނެއްގައި ޖެހުން ނުވަތަ ޖެހިބާރުވުން.
(5) ބުޅީގައި އެމެއް ހަރުކުރުން.
(6) ބުޅީގައި މަހެއް އަޅައިގަތުން.
(7) ނ.
އެތެރެ ހަށްޓަށް ފުންކޮށް ކުއްލިއަކަށް އަރާތަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފިހިމަސް . ކުނޑިލުހި . ކުނޑިލުއްސި . އަލިތޮޅި . އިރުބަނުން . އުނިޔަ . ވައިވިދި . ވިނުން . ވިދި . ވިދިޖެހުން . ވިދެޖަހަންނު . ދަންބޮޑު . ދިހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ