...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދުރި
ނ.
މަހާއި ކަށި ފޫއަޅުވާ ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް.
މިސާލު:
ކަށިވިދުރި.
ދަތްވިދުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހިއެޅުން . ބިހިއޮޑި . ކަށިވިދިރި . އަތްކެނޑުން . ވިދިރި . ވިދުރި . މާގޯނި . ދަތްވިދިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ