...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދުވަރު
ނ.
(1) ގުގުރާއިރު ވާ އަލި.
(2) ބެބުޅުން ހުރި އަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިދާއެޅުން . ވިދި . ވިދިފާން . ވިދެވަރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ