...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދުފިލާގަނޑު
ނ.
(ސ) (ނަރުދަމާ (ފިލާގަނޑު) މޮހޮރުގެ ބޯ ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ލޯވަޅު ތޮރުފި ދަގަނޑު ފިލާގަނޑު.
މިއަށް ބޯޖަހާ ފިލާގަނޑުވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިދިފެލަގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ