...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދެ
ނ.
(ގ) ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުއޮޅި . ބިތްފަން . ކަތިކަނި . ކެނބުން . އައްތޮށި . މުޑިކަރަނެގުން . ފަންބޮނޑި . ފަންގަނޑު . ފަންގި . ފަންގިލުން . ފަންގިބޮނޑި . ލޯވަޅުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ