...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިތުރި
ނ.
ޢިޝާނަމާދަށް ފަހުގައި ކުރާ އޮނަހިރި ސުންނަތް ނަމާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިތިރި . ވިތިރިކެޑުން . ވިތިރިޔާ . ވިތުރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ