...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިތުރިކުރުން
މ.
އިޝާނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތުގެ ފަހުގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އޮނަހިރި، ސުންނަތް ނަމާދު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިތިރިކެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ