...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިތުރިޔާ
ނ.
ޤަޞީދަތުލް ވިތުރިޔާ.
(ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތަކުގެ މައްޗަށް، ކާފިޔާ ހަމަކޮށް ހަދައިފައިވާ ޢަރަބިޅެން (ބައެއް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިތިރިޔާ . ވިތުރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ