...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލާބުޑު
ނ.
ވައިމަތި ފަރާތުން ވައިވަޅުގައި އުފުލޭ ވިލާވިލާގަނޑުގެ ފޫ ނުވަތަ ތިރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ވައިބުޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ