...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލާކެނޑުން
މ.
(1) ވިއްސާރަ ވިލާގަނޑު ދެފަރާތަށް ކެހިގެން ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
ވާރޭވެހޭއިރު، ކުޑައެއް ވިއްސާރަކޯޓެއް ފަދަ އެއްޗެއް ނުލައި މީހަކު ނުތެމި އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ