...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލާތުބުޅި
ނ.
ފަރުމަސް ބާނަން ކަރައިން ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެންނަ ކަނިފަށްލީ ބުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނިފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ