...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލާތުކުންނާރު
ނ .
ގޯބިއްޔާ ދާދި އެއްސިފައަކަށް ހުންނަ މޭވާއެއް.
މިދޮންވީމާ، ރަތްކުލަ ވަރަށް ގަދަވާނެއެވެ.
މީގެ ފޮނި ވައްތަރަކާއި ހުތްވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުތްކުންނާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ