...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލާގަނޑު
ނ.
(1) ވިއްސާރަ ވިލާގަނޑު.
(2) ބޯކޮށް ހުންނަ އާދައިގެ ވިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުއެރުން . ހެވަނަ . ހެވަނެ . ހެވަންރޯޅި . ނަގޫ . ނަގޫރޯޅި . ރިހިދޯދި . ރޯޅިފޭބުން . ބަނޑަށްހިފުން . ބަނޑަށްދެމުން . އޮއިކަޅު . ވައިނަގޫ . ވާރޭ . ވާރޭހުއްޓުން . ވާރޭވެހުން . ވާރޭފެން . ވިއްސާރަ . ވިއްސާރަގަނޑު . ވިލާބުޑު . ވިލާކެނޑުން . ވިލާމަތީވިލާލުން . ވިލާގަނޑު . ވެލާގަނޑަ . ފުސްގަނޑު . ފެންބަރުކެއުން . ފޮއްތާލިގަނޑޮ . ދަނޑިފަށް . ތަވަޅޮ . ގުގުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ