...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލުދޮޅި
ނ.
ފަޅުން ވިލަށް ބަދަލުވާތާނގެ އޮޅި ނުވަތަ ފަޅުން ވިލަށް ބަދަލުވާތާ ކައިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިލެދޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ