...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލޭރޭ
ނ.
ދުވަސްވަންނަރޭ.
(ދުވަހަށްފެށޭރޭ) މިސާލު:
(ހ) ހުކުރުވިލޭރޭ.
(ށ) ހޯމަވިލޭރޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބެލުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހިތީކުޅި . ހޮނިހިރު . ރަށްމާލޫދު . ރޭވިލޭރޭ . ބާރަމާލޫދު . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުދޮލަނގުކޮޅު . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . އީދުހުޅު . ޢީދުބަޑި . އީދުގަސް . ވިލުން . ވިލޭރޭ . ފައިދޮށުފުރޭތަ . ފުރިހަމަހަނދު . ފެންބަޑި . ފެންބަޑީބެރު . ދޮރުމޮހި . ތަކުބީރުތެރެ . ތަކުބީރުލައިގަތުން . ތެޔޮޅުވާކުދިން . ގަނޑުމާލޫދު . ސޯޅައަނދިރި . ސޯޅިޔާމާލޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ