...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިގަނި
ނ.
ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިގަނިއެރުން . ވިގަނިދުނިޖެހުން . ވިގައްޔާ . ދުނިއެޅުން . ދުނިޖެހުން . ތޮށަލިތަކުރާޖެހުނު ވިގަނި . ގިނަވިދުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ