...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިގަނިހުން
ނ.
މެންދުރަށް އަންނަ ހުމެއް މިއީ ވިގަނީގެ ސަބަބުން އަންނަހުމެއް ކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ