...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިގަނިދުނި
ނ.
ވިގަނީގެ އަލި.
މިއަލި ފެންނަނީ، އަލިފާން ކުލައިގެ ދުންޏެއްހެން ކެނޑެމުން ކެނޑެމުން ކަމަށާއި މިދުނި އަޅާފައި ހުންނަނީ ގަބުރުސްތާނަށް ކަމަށްވެސް ބުނެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުނިއެޅުން . ދުނިޖެހުން . ގިނަވިދުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ