...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިސްނައިދިނުން
މ.
(1) ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހިތަށް ވައްދައިދިނުން.
(2) ނަސޭހަތްދިނުން.
(3) ކަމަކަށް ހޭއަރުވައިދިނުން.
(4) ކަމަކަށް ލޯހުޅުވައިދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭއެރުވުން . ނަސޭހަތްތެރިވުން . ބުއްދިލައިދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ