...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޓަމިން
ނ.
ކާނާގައި ހިމެނޭ ތަބަޢީ މާއްދާ ތަކެއް.
އެމާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ބަލިތަކުން ދިފާޢު ކޮށްދީ ހަށިގަނޑުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް އެހީ ވެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުމަހުތެޔޮ . އަނގަފާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ