...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔަނި
ނ.
(1) (ބދ) ތާނައިގެ އަކުރުތައް (2) ތާނައިގެ ބައެއް އަކުރު އެއީ ށ.
ޅ.
ގ.
ޏ.
ޑ.
ޒ.
ޓ.
ޕ.
ޖ.
ޗ މި 01 އަކުރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދިއަކުރު . މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން . ގ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ