...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔަފާރި
ނ.
(1) ގަނެވިއްކާ ވިއްކުން.
(2) ވިއްކަން ގެންދާ މުދާ.
(3) ގަންނަގަތުން.
(4) ވިއްކާ ވިއްކުން.
(5) މަޖާޒު:
ގަނެވިއްކުން ނޫންގޮތުގައި ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ކުރާ މުޢާމަލާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިއެރުން . ހެޑުކުއާޓަރު . ހޭއެރުން . ނީލަންނެގުން . ރަށުމަސް . ރައުސްމާލު . ބަނޑަހަ . ބަންގާޅު ދަތުރު . ބަޔާނާ . ބަޔާނާ ދިނުން . ބުންބާބާޒާރު . ބުންބާމީހުން . ބެންކު . ކަމިޝަން . ކުންފުނި . ކޮންސެލްކަން . އުނގުވިޔަފާރި . އޭޖެންސީ . ވަތްގަނޑު . ވިކުރާ . ވިއަފާރި . ވިއަފާރިކަމުދިއުން . ވިޔަފާރިކަމުދިއުން . ވިޔަފާރިކުރުން . ވިޔަފާރިއެޅުން . ވިޔަފާރިމަރުކާ . ވުނަދަންކާރަ . ވުނަދާނަ . ވުނަދާން . ވޯރާ . ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން . މަރައްކާރު . މަރުކާ . މަރުކާޖެހުން . މާލުދަތުރު . މުނީމު . މުދައު . މުދާ . މެނޭޖަރު . ފިހާރަވެރިން . ފިހާރަވެރިޔާ . ފިހާރަ . ފޮށިގަނޑުމީހުން . ދަމައިކެނޑުން . ދިރޭމާލު . ދީވާލަ . ދޮޅިންކައިގެން ވިލަށް ފެތުން . ތާޖަރު . ތާޖަރުން . ލެޖަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ