...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔަފާރިއެޅުން
މ.
(1) ތަކެތި ނެރެވައްދާ ރައްކާކޮށް ހަދާގޮތުގައި ތަނެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގުން.
(2) ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކަނޑަ އެޅިފައިވާ ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަން ނޫން ތަނެއްގައި އެއްޗެތި އަތުރައިގެން ވިއްކަން ތިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ