...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔަފިލާގަނޑު
ނ.
ހިލައިން ހަދައިފައި އޮންނަ ކުޑަ ބޯޑެއް.
މިއޮންނަނީ ގިއުގަނޑަކަށް ލައި އޭގައި ލިޔެވޭގޮތަށް އޮމާންކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިޔަފިލާގަނޑޮ . ވިޔަފެލަގަނޑަ . ފޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ