...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔަގޮވި
ނ.
(1) ދެކޮޅު ގުޅާފައި ވައްކޮށް އޮންނަ ވާގަނޑު.
(2) ގުޅި، ރުނބާ ފަދަ ތަކެތީގެ ބޭރުގައި މާރު ޖެހުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވެހުން ގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިރީގަޔާއި މަތީގައި ވަށައިގެން އޮންނަފަށް.
(3) ގުޅި ރުނބާ ފަދަ ތަކެތީގެ ބޭރުގައި ވެހާފައި އޮންނަ ވެހުން ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ