...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔަސް
އ.
ވީނަމަވެސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ރާއްދެމަޑި . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބޮޑުވަރިހަމަ . ކައިދާ އެޅުވުން . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . އަތްމަތިއަވަސްކަން . އާލާތްނެތި ކެޔޮޅެއްނުވާނެ . އެހެނަސް . އެހެންނަމަވެސް . ވަރިހަމަވުން . ވަގަކަށްހާސްދުވަހެވެ. ވެރިއަކަށް އެއްދުވަހެވެ. . ވިއަސް . މަރަކަށްކަމެއްވިޔަސް . މަލްކާލި . މޭވިހަ . ފެންޑާ . ފެތުނުއޮޑީ ރިޔާ ދަށުވިޔަސް ކަނަކުއަތްދަށުނުވާށެވެ . ފޭހިކޮށްލުން . ދުލުގައިހިފައިދެމުން . ދޭމީހާދިނަސް ކާމީހާވާނީ ބަލައިގެންކާށެވެ . ތިމާގެ ދަރި ތިމާއަށް ދޮންފުތުވާނެއެވެ. . ލާއުފުލާ އެތީގެ ބަރެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ލޮލުންނުރޮއި ހުއްޓައިނޯށުން ރޮއްވައިލުން . ގަނބާތަން . ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއް ދީގެން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުގޮސްވޭތޯ ބަލާށެވެ. . ޝަހީދަށްނުކުތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ