...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔާހަރު
ނ.
އަތްތެރި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިބޭނުން ކުރަނީ އެކި އެއްޗެހި ގެތުމަށް ނުވަތަ ވިޔުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޭރާންކަށަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ