...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިޔުން
މ.
(1) އެއްވަތް ދަށުން އަނެއް ވަތް މައްޗަށް ފަށްގެންދާ ގޮތަށް ކުރާމަސައްކަތް.
(2) ފޭރާން ކުރުން.
(3) ގެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުކުރޭމަގު . ބޯގެތުން . ކަނޑަ . ކާޅުދުޅަ . ކޮޅުމަތިލުން . ވަތްމަތި . މޮޔަތޮށައްޔަށްވިޔުން . ފޭރާންހެޔޮވުން . ފޭރާންކުރުން . ދުޅަނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ